iro@iro-szkolenia.pl

 cytat

Inicjatywa Rozwoju Osobistego

Pewna mądra kobieta podczas wędrówki po górach znalazła w strumieniu cenny kamień. Następnego dnia napotkała podróżnika, który był bardzo głodny. Mądra kobieta otworzyła tedy torbę i podzieliła się z nim swoim jedzeniem. Głodny człowiek dostrzegł drogocenny kamień w jej tobołku, zachwycił się nim, po czym zwrócił się do niej z prośbą, by mu go podarowała. Mądra kobieta zrobiła, jak prosił, bez chwili zwłoki.

Podróżnik odszedł, radując się swoim szczęściem. Wiedział, że dostanie za ten klejnot taką furę pieniędzy, że już do końca życia nie będzie musiał martwić się o swoją strawę. Po kilku dniach powrócił wszakże w to samo miejsce w poszukiwaniu mądrej kobiety. Kiedy ją już odnalazł, zwrócił jej kamień i powiedział:

"Dużo myślałem. Wiem, że ten klejnot jest bardzo wartościowy, ale oddaję ci go w nadziei, że podarujesz mi coś o wiele bardziej cennego. Jeśli możesz, ofiaruj mi tę rzecz, która pozwoliła ci dać mi ten kamień."

separator - kwiatek

Bieżące projekty i wydarzenia:

W związku z organizacją konferencji kończącej projekt "Gra w klasy: rozwój bez granic", poszukujemy wykonawcy na przygotowanie i organizację tego wydarzenia w Warszawie. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w załączniku. Do oferty należy również dołączyć Oświadczenie o braku powiązań. Termin składania ofert upływa 15.10.2014.

Na stronie projektu "Gra w klasy: rozwój bez granic" dostępne są już bezpłatnie wszystkie materiały do pobrania: program nauczania dla klas I-III i IV-VI oraz skrypty dla nauczycieli.
Dostępne też jest już oprogramowanie, zawierające wszystkie scenariusze lekcyjne wraz z materiałami.
Obecna wersja jest wersją beta - można skorzystać z umieszczonych na stronie loginów i haseł i zalogować się, by zobaczyć scenariusze i materiały dla wybranych etapów edukacyjnych i przedmiotów.
W IV kwartale roku 2014 zostanie zrobiona aktualizacja, zawierająca możliwe poprawki i udoskonalenia, naniesione po wdrożeniu programu w szkołach.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.grawklasy.edu.pl
Pobierz aktualny katalog szkoleń